Business Meeting

7 smrtnih grijeha u javnom nastupu

  • nejasan cilj,
  • nema vrijednosti za publiku,
  • nestrukturiranost,
  • previše detalja,
  • predugačko,
  • monotonost i dosada,
  • nema odnosa s publikom.

Držite se ključnog pravila: budite kratki, strastni i dajte publici korist od svog stava, mišljenja, teme…